Đại học Đà Nẵng: Điểm nhận đăng ký xét tuyển giảm từ 0,5 đến 2 điểm

.

Đại học Đà Nẵng: Điểm nhận đăng ký xét tuyển giảm từ 0,5 đến 2 điểm - Ảnh 1

Điểm nhận đăng ký xét tuyển của các trường thành viên Đại học Đà Nẵng năm nay giảm từ 0,5 đến 2 điểm so với năm ngoái.

Cụ thể, điểm nhận đăng ký xét tuyển ở Trường Đại học Bách Khoa là 15-16 điểm (giảm 0,5-1 điểm so với năm ngoái), Trường Đại học Kinh tế là 15 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm ngoái), Trường Đại học sư phạm ở các ngành đào tạo sư phạm là 17 điểm và các ngành khác là 15 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm ngoái), Trường Đại học Ngoại ngữ ở các ngành đào tạo sư phạm là 17 điểm và các ngành khác là 15 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm ngoái), Trường Đại học sư phạm kỹ thuật là 14 điểm, Phân hiệu của Đại học Đà Nẵng tại Kom Tum là 15 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm ngoái), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh là 15 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm ngoái), Khoa Y dược của Đại học Đà Nẵng thấp nhất là ngành điều dưỡng với 16 điểm (giảm 2 điểm so với năm ngoái), Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Đại học Đà Nẵng là 15 điểm (giảm 0,5 điểm so với năm ngoái), Khoa Giáo dục thể chất thuộc Đại học Đà Nẵng là 17 điểm và điểm thi năng khiếu ≥ 5,00.

Nhìn chung, điểm nhận đăng ký xét tuyển của các trường thành viên Đại học Đà Nẵng năm nay giảm từ 0,5 đến 2 điểm so với năm ngoái. Đại học Đà Nẵng cũng thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng (xét học bạ) đợt 1 vào một số đơn vị thành viên với 1.287 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 diễn ra từ nay đến hết ngày 31/7/2018.

BÙI MINH

Nguồn: baodansinh.vn